2009/10/11

Co na katar? Tabaka w rogu!

Na katar dobra może okazać się tabaka. Amerykańscy Indianie używali tytoniu na długo przed Europejczykami. Jednakże oni zażywali go przez nos, podczas gdy Europejczycy zwykli tytoń palić.
Katar nie jest grożny. Rządy od kataru do tej pory nie upadały.
Kaszubi lubią tabakę.
W Polsce tabaka niewątpliwie odcisnęła swoje piętno, gdyż została zauważona nawet przez poetę Adama Mickiewicza. W "Panu Tadeuszu" można bowiem znaleźć wiele scen, w których w centrum uwagi jest właśnie tabaka. Występuje w słynnej arii, w operze Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór". W Polsce tabaka jest szczególnie popularna na Pomorzu oraz na Śląsku. Wśród Kaszubów jest tradycyjną używką, natomiast śląscy górnicy często zażywają ją w kopalniach celem oczyszczenia dróg oddechowych.
Idąc tym tokiem rozumowania nasz premier ma prawo mieć katar.
Pomóc rządowi może jedynie tabaka z rogu. Tylko skąd teraz premier weźmie złoty róg z tabaką?

Złoty róg - symbol czynu i walki narodowowyzwoleńczej, mający ruszyć społeczeństwo do walki...

Wesele składa się z trzech aktów. Akt I jest aktem realistycznym, napisanym w konwencji komedii realistycznej, akt II jest natomiast aktemsymboliczno-wizyjnym, obie te konwencje przeplatają się w akcie trzecim.. Utwór ma budowę szopkową. Jest kontynuacją dramatów romantycznych. Przedstawia sytuację duchową narodu, nawiązując m.in. do rzezi galicyjskiej z 1846 r., wskazuje dlaczego Polacy nie potrafią wywalczyćniepodległości.

Do zadań CBA należy wykrywanie i zwalczanie nadużyć w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym,
walka z korupcją powiązaną z obrotem gospodarczym i obrotem papierami wartościowymi.
Formularz, który każdy może wypełnić jest >>> niezwykle prosty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Podstawą dialogu jest partnerstwo.