2009/02/19

Dobre praktyki

Dobre praktyki, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określających normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, mogą być ważnym instrumentem wzmacniającym konkurencyjność rynku. Mogą być też nośnikiem innowacyjnego podejścia do problemów rynku giełdowego, a przez to budować jego atrakcyjność w wymiarze międzynarodowym. (...)
Z Preambuły dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".


Jest tyle różnych kryzysów. Kryzys polityczny, na przykład.
Nagle wszyscy zajęli się kryzysem. No, może prawie wszyscy. Niektórzy na tym normalnie zarabiają. Zjawisko zupełnie naturalne. Rząd się zdenerwował, to my możemy się uspokoić.
Poświęćmy więcej czasu rodzinie, najbliższym, znajomym, swojemu hobby. 

Teorię psychospołeczną dotyczącą kryzysów tożsamości w cyklu życia stworzył Erik Erikson, zakładając, że każda faza rozwoju jest swoistym kryzysem, sprowadzającym się do konfliktu:
  1. zaufanie - nieufnosć (niemowlęctwo)
  2. autonomia - wstyd i zwątpienie (niemowlęctwo)
  3. inicjatywa - poczucie winy (dzieciństwo)
  4. pracowitość - poczucie niższosci (okres szkolny)
  5. faza dojrzewania płciowego - tożsamość a niepewosć roli
  6. wczesny okres dojrzałości - intymność a izolacja
  7. dorosłość - kreatywność a stagnacja
  8. dojrzałość - integralność ego a rozpacz...

W jakiej fazie rozwoju są Sejm i Rząd? Dojrzewanie płciowe nasi wybrańcy mają raczej już za sobą. Myślę niestety o kryzysie zaufania. To jest ten kryzys, z którym tym razem nic już się chyba nie da zrobić...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Podstawą dialogu jest partnerstwo.