2009/01/28

Reporter po dialogu na temat bezprawia...


Reporter to dziennikarz zbierający i opracowujący aktualne wiadomości.
W zależności od tego, gdzie pracuje oraz od zakresu obowiązków, może być tylko sprawozdawcą,
dostarczycielem bieżących informacji albo autorem reportażu.
Może być np. reporterem śledczym, wojennym, interwencyjnym, fabularnym, problemowym lub wspomnianym sprawozdawcą.